Logo dan Makna

Bareskrim Polri


BARESKRIM POLRI

Tiga buah bintang melambangkan tugas pokok, fungsi dan peran fungsi reserse tidak terlepas dari sila pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai tuntutan hidup anggota Reserse dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan bilangan tiga melambangkan Tribrata sebagai pedoman kerja bagi anggota Reserse.

Pilihan warna Latar

Silakan pilih warna yang Anda sukai